OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W KÓRNIKU
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W KÓRNIKU

Nowy pojazd w OSP Kórnik

 

Po wielu miesiącach starań Ochotnicza Straż Pożarna w Kórniku będąca w Krajowym Systemie Ratowniczo Gaśniczym zakupiła ze środków otrzymanych od kórnickiego Samorządu samochód z drabiną mechaniczną z koszem 30 m. Pojazd został zakupiony w serwisie Drehleiter Werkstatt Magirus w niemieckim mieście Kandel. W delegacji udział wzięli straży z naszej jednostki: Andrzej Szyc, Łukasz Jaskuła, Leszek Orlewicz oraz tłumaczka Katarzyna Roth i znawca specjalistycznego sprzętu strażackiego Augustyn Mueller. Pojazd będzie umożliwiał prowadzenie ewakuację z budynków oraz prowadzenie skuteczniej akcji gaśniczych niż to jest możliwe z „ziemi”. Zarząd OSP Kórnik składa podziękowania dla Samorządu Miasta i Gminy Kórnik za sfinansowanie zakupu pojazdu.

 

Robert Jankowski – sekretarz OSP Kórnik

Ślub strażaka z OSP Kamionki

Pokaz sikawki konnej podczas imprezy "Kórnickie Smaki"

Wigilia Paschalna 15.04.2017 - Straż przy Grobie Chrystusa.

Walne Zebranie Sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Kórniku w dniu 25 marca 2017 roku

Przybyłym na zebranie Druhnom i Druhom oraz gościom serdecznie dziękujemy!

Serdecznie zapraszamy!

Podsumowanie wyjazdów Ochotniczej Straży Pożarnej w Kórniku za roku 2016 r.

 

Pożary -                           36

Wypadki i kolizje -         49

Miejscowe zagrożenia -  65

Fałszywe alarmy -           15

 

RAZEM - 165

18 grudnia 2016 roku na sali OSP Kórnik, odbyło się spotkanie wigilijne dla Strażaków z naszej jednostki oraz ich najbliższych. Wszyscy według tradycji podzieliliśmy się opłatkiem i złożyliśmy sobie bożonarodzeniowe życzenia. Spotkanie uświetniła wizyta Gwiazdora, który w eskorcie młodych strażaków przyszedł rozdawać prezenty dla dzieci!

Brakuje krwi!!!

 

W imieniu Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu oraz Klubu Honorowych Dawców Krwi im. Św. Floriana przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kórniku zwracamy się z gorącym apelem o oddawanie krwi.

 

Można to uczynić w niedzielę 11 grudnia 2016 roku w godzinach od 900 do 1400 w strażnicy OSP w Kórniku.

„Nie dla Czadu”

Co roku w okresie grzewczym Państwowa Straż Pożarna prowadzi kampanię społeczną „Nie dla Czadu”. Tlenek węgla (potocznie nazywany czadem) jest silnie trującym, bezbarwnym i bezwonnym gazem, który co roku zabija kilkadziesiąt osób. 

 

Prosimy o rozwagę i zachowanie bezpieczeństwa!!!

Terminy poboru krwi w 2017 roku:

 

12 marca

11 czerwca

10 września

10 grudnia

 

W Strażnicy OSP Kórnik

Serdecznie zapraszamy!

Dnia 21.10.2016 w naszej jednostce została przeprowadzona inspekcja gotowości operacyjnej. Inspekcje przeprowadził zespół inspekcyjny z KM PSP w Poznaniu na czele z przewodniczącym zespołu bryg. Arkadiuszem Surdykiem - dowódcą JRG 6.

Sprawdzeniu podlegało głównie:

- alarmowanie

- gotowość ratowników

- gotowość pojazdów i sprzętu do działań ratowniczych

- gotowość urządzeń i systemów łączności

- wymagana dokumentacja

- stan techniczny infrastruktury strażnicy

- oraz praktyczne lub aplikacyjne ćwiczenia ratownicze

Kontrola zakończyła się oceną celującą!

W sobotę 19-go marca 2016 r. o godz. 16:00 w budynku naszej remizy odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze. Zgodnie ze Statutem OSP, co 5 lat przeprowadza się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze, na którym wybierany jest nowy skład Zarządu.
Prezes OSP dh Andrzej Szyc otworzył zebranie i przywitał wszystkich przybyłych druhów i druhny oraz zaproszonych gości m.in. przewodniczącego Rady Miejskiej Przemysława Pacholskiego, burmistrza Jerzego Lechnerowskiego, wiceburmistrza Antoniego Kalisza oraz prezesa zarządu gminnego ZOSP RP dh Jerzego Rozmiarka. 
Dokonano sprawozdania z działań w roku 2015, następnie odczytano sprawozdanie finansowe i Komisji Rewizyjnej oraz zaprezentowano plan działalności na 2016 rok. Walne Zebranie udzieliło absolutorium dla Zarządu OSP. Kolejnym etapem zebrania był wybór nowego Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz przedstawicieli do Zarządu Gminnego ZOSP RP i Delegatów na Zjazd Oddziału Gminnego ZOSP RP.
Skład nowego Zarządu: 
Prezes: Andrzej Szyc,
Naczelnik: Leszek Orlewicz,  
Wiceprezes: Łukasz Jaskuła,
Zastępca naczelnika: Paweł Walerczyk,
Skarbnik: Grzegorz Maliczak,
Sekretarz: Robert Jankowski,
Gospodarz: Janusz Kulas,
W skład Komisji Rewizyjnej weszli:
Przewodniczący: Dawid Haenel,
Artur Waszak,
Artur Goździak, 
Delegaci na zjazd oddziału gminnego ZOSP RP w Kórniku: 
Paweł Walerczyk, 
Jarosław Lejman,
Artur Waszak,
Dawid Haenel,
Maciej Cieślewicz,
Przedstawiciele OSP do zarządu gminnego: Leszek Orlewicz, Andrzej Szyc, Robert Jankowski. 
W imieniu nowego Zarządu OSP składamy serdeczne podziękowania.
RJ

7 czerwca w godz. 9:00 do 14:00 - Zapraszamy!! 

Wizyta na festynie w Domu Dziecka w Kórniku -Bninie

Drzwi otwarte w OSP Kórnik

4 maj 2015

Dzień Strażaka w Kórniku

W dniu 1 maja 2015 roku Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Kórniku obchodziła święto swojego Patrona – św. Floriana. Uroczystość rozpoczęła się od przemarszu do kościoła parafialnego Wszystkich Świętych na uroczystą mszę świętą, której przewodniczył Ks. Proboszcz Grzegorz Zbączyniak. Wspólnie z wszystkimi strażakami Gminy Kórnik i ich rodzinami byli obecni: Ks. Dziekan Franciszek Sikora, Władze Miasta i Gminy Kórnik, przedstawiciele Zarządu Miejsko-Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Kórniku, Radni Powiatu Poznańskiego, Komendanci Policji i Straży Miejskiej, Kórnicko-Bnińskie Bractwo Kurkowe , Dowódca Jednostki  Ratowniczo Gaśniczej nr 6 bryg. Arkadiusz Surdyk z Krzesin, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP dh Dariusz Piechocki.

Po wygłoszonej homilii przez Ks. Wikariusza dha Macieja Michalskiego, nastąpiło odczytanie dekretu Ks. Biskupa Grzegorza Balcerka, którym to nominował Ks. mgra Grzegorza Zbączyniaka na kapelana Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Kórniku. Komendant, dh Leszek Orlewicz podkreślił, że pierwszy raz w ponad stuletniej historii jednostki OSP w Kórniku strażacy mają swojego kapelana. Był także obecny kapelan Ochotniczej Straży Pożarnej w Kostrzynie Ks. Edmund Jaworski. Poświęcił on mundur strażacki, wręczony nowo nominowanemu Kapelanowi przez Miejsko-Gminnego Prezesa OSP w Kórniku dha Jerzego Rozmiarka.

Po nabożeństwie majowym nasz Kapelan, Ks. Grzegorz, założył swój mundur i w asyście strażaków, pocztów sztandarowych i zaproszonych gości został przewieziony samochodem bojowym do remizy kórnickiej jednostki na poczęstunek i wspólne świętowanie.

  Prezes OSP w Kórniku

 dh Andrzej Szyc

 

02.05.2015

Pokaz ratownictwa drogowego pod zamkiem w Kórniku na imprezie pod hasłem "Bezpiecznie w Kórniku". Razem z nami OSP Kamionki.

VII Ogólnopolska Pielgrzymka Strażaków na Jasną Górę

            W dniu 26 kwietnia 2015 roku przedstawiciele jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Kórniku brali udział w VII Ogólnopolskiej Pielgrzymce Strażaków na Jasnej Górze. Wśród głównych gości zaproszeni byli: kapelani strażaków na czele z Krajowym Kapelanem ks. bryg. Janem Krynickim, Teresa Piotrowska – Minister Spraw Wewnętrznych, Władysław Kosiniak-Kamysz – Minister Pracy i Polityki Społecznej, Waldemar Pawlak – Prezes Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, przedstawiciele Kancelarii Prezydenta RP, władz rządowych i samorządowych.

Zgodnie z tradycją uroczystości rozpoczęły się zbiórką pododdziałów na Placu Biegańskiego w centrum Częstochowy. Prezydent Bronisław Komorowski odebrał tam strażacki meldunek i dokonał przeglądu pododdziałów. Wraz z Prezydentem Częstochowy Krzysztofem Matyjaszczykiem i Waldemarem Pawlakiem uczestniczył w uroczystości sadzenia „Dębu Wdzięczności”. Prezydent Komorowski podziękował strażakom za służbę i zaangażowanie na rzecz utrwalania naszej wspólnej wdzięczności za wolność, z której korzystamy od 25 lat. Następnie przemaszerowaliśmy Alejami Najświętszej Maryi Panny w kierunku jasnogórskiego Klasztoru.

Święto strażaków na Jasnej Górze rozpoczęło się od koncertu orkiestr i zespołów artystycznych Ochotniczych Straży Pożarnych. Pod jedną batutą zagrało 140 orkiestr z całego kraju. Na Wałach swoje przemówienie wygłosił Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej, gen. bryg. Wiesław Leśniakiewicz. Powiedział on między innymi, że „tegoroczna Pielgrzymka upływa w łączności z wszystkimi strażakami pełniącymi tego dnia służbę. Szczególnie pamiętamy o 80-u strażakach-ratownikach, którzy wylecieli do Nepalu, by tam pomagać ofiarom tragicznego trzęsienia ziemi.” Uwieńczeniem świętowania była msza święta, której przewodniczył Ks. Arcybiskup Sławoj Leszek Głódź, Metropolita Gdański.

Pierwsza taka Pielgrzymka Strażaków na Jasną Górę odbyła się w 1939 roku, kolejne miały miejsce w latach 1991, 1992 i 1999. Obecnie jasnogórskie pielgrzymki organizowane są co 5 lat.

                                                  Prezes OSP w Kórniku

                                            Dh Andrzej Szyc

 

ZAPRASZAMY!!! :)

Najserdeczniejsze życzenia na zbliżające się święta Wielkanocne. 
Dużo zdrowia, radości, pogody ducha, smacznej święconki, mokrego poniedziałku, a także odpoczynku w rodzinnym gronie. Niech każdy z nas wykorzysta ten czas jak najlepiej.

Życzą strażacy z OSP Kórnik 

W dniu dzisiejszym (24.03.2015) na terenie OSP Kórnik miało miejsce szkolenie, którego temat brzmiał:
"Zasady, sposoby oraz sprzęt wykorzystywany do wyłapywania bezpańskich, zranionych i niebezpiecznych zwierząt przez przedstawicieli wyznaczonych służb porządkowych". 

W dniu 17.03.2015 wraz z Wydziałem Ochrony Środowiska UM Kórnik sprawdzaliśmy linie brzegową jeziora Bnińskiego

ZBIÓRKA KRWI

15 marzec 2015, OSP Kórnik

OGŁOSZENIE!

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Kórniku zaprasza serdecznie wszystkie druhny i druhów naszej jednostki na walne zebranie sprawozdawcze, które odbędzie sie dnia 7.03.2015 (sobota) o godzinie 17:00 w sali OSP Kórnik.

Wyjazdy OSP Kórnik w 2017 r.

 

Pożary -                              24

Wypadki i kolizje -           26

Miejscowe zagrożenia -  60

Fałszywe alarmy -             7

 

Razem - 117

Licznik odwiedzin

Gdzie nas znaleźć:

Ochotnicza Straż Pożarna w Kórniku

ul. 20 Października 93

62-035 Kórnik

pow. poznański

 

osp@kornik.pl

Wersja do druku Wersja do druku | Mapa witryny
© Ochotnicza Straż Pożarna w Kórniku